Grenzeloze creativiteit

‘Creativiteit’, volgens Wikipedia is het ‘het vermogen om iets nieuws te scheppen’. Andere online-encyclopedieën hebben het over ‘het talent om nieuwe dingen te ontwikkelen’ en ‘het oplossen van problemen door